Statut Przedszkola 

Regulamin Przedszkola 

Procedura kontaktów z Rodzicami

Podstawa programowa

Strategia działań wychowawczych
i zapobiegawczych

 

Regulamin elektronicznej ewidencji

BIP -  Deklaracja dostępności