MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. 

Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. 

Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. 

Promuje dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie, buduje poczucie tożsamości regionalnej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. 

Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. 

Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIECKO:

 

- znajduje możliwość indywidualnego rozwoju wrodzonych możliwości twórczych i intelektualnych;

- rozwija aktywność twórczą poprzez różnorodne formy ekspresji;

- zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod pracy;

- czuje się bezpiecznie w przyjaznej i miłej atmosferze

- jest wprowadzane w świat wartości ogólnoludzkich poprzez wychowanie do wartości.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. 

Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. 

Sprawiamy, że dzieci czują się akceptowane i szczęśliwe. 

Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. 

Dajemy dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, twórczego działania, pracy z innymi oraz uczestniczenia w ciekawych zajęciach. 

Stoimy na straży praw dziecka, pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem. 

Nasz program pracy wychowawczo - dydaktycznej realizujemy we współpracy z rodzicami. To sprawia, że oddziaływania przedszkola i domu są skoordynowane, a rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami.

 

BIP -  Deklaracja dostępności