Drodzy Rodzice!!!

W związku z zaistniałą sytuacją udostępniamy Państwu adresy mailowe pracowników przedszkola.

Prosimy o wysłanie wiadomości do wychowawców (wszyscy rodzice) i terapeutów- (jeżeli Państwa dziecko realizuje dodatkowe zajęcia w ramach

kształcenia specjalnego, wwr lub pomocy psychologiczno- pedagogicznej)- a tym samym udostepnienie własnych adresów mailowych.

            Taka droga komunikacji pozwoli obu stronom na bezpośredni kontakt w celu przekazywania informacji, materiałów związanych

z koniecznością zdalnego nauczania  oraz będzie pomocą we wzajemnej komunikacji.

 

Anna Żytkowska- Macha

dyrektor@p2.mikolow.eu

BIP -  Deklaracja dostępności