Przyprowadzanie dzieci do przedszkola według godzin wpisanych w deklaracjach, do godz. 8:30,

odbieranie z przedszkola po godz. 13:00

Ubezpieczenie dziecka w przedszkolu nie jest obowiązkowe- jest dowolnym wyborem Rodziców.

 

 

BIP -  Deklaracja dostępności