DRODZY RODZICE

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r poz.561)

informuję, ż od 27.03 do 09.04.2021 r. działalność Przedszkola nr 2 w Mikołowie zostaje czasowo ograniczona

 

Od 29.03.2021 do 09.04.2021 zajęcia dydaktyczno -wychowawcze zostają zawieszone-

wprowadzone zostaje kształcenie na odległość- za pośrednictwem platformy Librus.

 

         Równocześnie placówka będzie prowadzić zajęcia dla dzieci osób, którzy zostali wymienieni w pkt. 4  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r (dz. U. z 2021 r poz. 561). Rodzice wykazani w rozporządzeniu, którzy chcą by ich dziecko zostało objete zajęciami w przedszkolu zobowiązani są do złożenia dyrektorowi placówki wniosku o objęcie dziecka zajęciami. Wzór wniosku wraz z wykazem rodziców wskazanych w w/w rozporządzeniu znajduje się poniżej.

       Ponadto rodziców, którzy będą wnioskować o objęcie dziecka opieką w placówce proszę o informację poprzez wiadomość na Librusie lub wiadomość mailową na adres sekretariat@p2.mikolow.eu oraz o złożenie w przedszkolu wniosku o opiekę w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

    Proszę Rodziców w tym trudnym dla nas wszystkich czasie o zrozumienie i współpracę. Mając na uwadze Państwa trud wkładany w wychowanie i edukację dzieci, będziemy starać się dostosować kształcenie na odległość do możliwości Państwa i Waszych dzieci, biorąc pod uwagę Państwa pracę zawodową oraz możliwości sprzętowe i organizacyjne potrzebne do realizacji pracy zdalnej Waszych dzieci.

Prosimy o współpracę z nauczycielami i zapoznanie się z organizacją zajęć w przedszkolu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki.

Anna Żytkowska- Macha

Dyrektor Przedszkola nr 2 im. "Kubusia Puchatka" w Mikołowie

 

BIP -  Deklaracja dostępności