ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

  • 5 godzin (Podstawa programowa realizowana w godzinach 8:00 - 13:00) - pobyt dziecka bezpłatny
  • Każda następna godzina 1zł nie dotyczy dzieci 6 - letnich, które mają pobyt bezpłatny
  • Wyżywienie - stawka dzienna:

za 3 posiłki - 7,00

za 2 posiłki - 6,00

  • Kwota zadeklarowana na Radę Rodziców 

Wpłaty za przedszkole prosimy dokonywać na konto:
nr 33 8436 0003 0000 0002 3764 0005
Konto Rady Rodziców:
nr 27 8436 0003 0000 0026 1545 0001
Kwota: (wartość z tabeli opłat)
Tytułem: Rodzic zobowiązany jest wpisać nadany indywidualny numer, imię i nazwisko dziecka, wyszczególnioną kwotę za żywienie i za godziny dodatkowe; oddzielnie dla każdego dziecka w przypadku rodzeństw.


Odpłatność za przedszkole wpłacana jest do 15-tego każdego miesiąca, płatne z "góry".
Za zwłokę w opłatach będą naliczane odsetki

 

BIP -  Deklaracja dostępności