Statut Przedszkola 

Regulamin Przedszkola 

Procedura kontaktów z Rodzicami

Strategia działań wychowawczych
i zapobiegawczych

 

Regulamin elektronicznej ewidencji