ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE:

GMINA MIKOŁÓW

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR Z RAMIENIA GMINY:

WYDZIAŁ OŚWIATY MIKOŁÓW

UL. RYNEK 16

43-190 MIKOŁÓW

TEL: 32 32 48 519

NACZELNIK MGR JAROSŁAWA BIZOŃ 

 

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓW PEDAGOGICZNY:

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

DELEGATURA W RYBNIKU

UL. 3-MAJA 27

44-200 RYBNIK 

TEL: 32 422 38 02

 

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W TYCHACH 

UL. BUDOWLANYCH 131

43-100 TYCHY TEL: 512 370 717

BIP -  Deklaracja dostępności