Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

Centrum Usług Wspólnych informuje, że postępowanie rekrutacyjne do mikołowskich przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  odbędzie się w dniach 

01.03.2019 r - 12.03.2019 

Nabór odbędzie się drogą elektroniczną pod adresem 

https://przedszkola-mikolow.nabory.pl