Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2020/2021

 

    Nabór dzieci do mikołowskich przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 

10 lutego 2020 r. o godzinie 10.00, będzie trwał  do 21 lutego 2020 r. do godziny 23.00

i będzie odbywał się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony

 

https://przedszkola-mikolow.nabory.pl/

 

WYPEŁNIENIE WNIOSKU W SYSTEMIE NIE OZNACZA JEGO ZŁOŻENIA

Po wypełnieniu wniosku za pośrednictwem tej strony należy:

  • zatwierdzić wniosek w systemie, 
  • wydrukować, 
  • podpisać przez oboje uprawnionych rodziców/opiekunów prawnych,
  • złożyć wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru. 

Zapraszamy do składania wniosków w dowolnym terminie między podanymi wyżej datami i godzinami, ponieważ kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji. Wszystkie wnioski złożone w terminie rekrutacji mają taką samą ważność.

 


Prośba o wycofanie wniosku do edycji

 

W sytuacji popełnienia przez rodziców/ prawnych opiekunów błędu we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola konieczne jest złożenie pisma do dyrektora placówki z prośbą o wycofanie wniosku do edycji (dotyczy wniosków juz zatwierdzonych przez rodziców, wprowadzonych do systemu rekrutacji). Po otrzymaniu takiego pisma placówka odblokowuje dostep do wniosku, który należy poprawić, zatwierdzić wniosek w systemie, wydrukować, podpisać oraz wraz z wymaganymi dokumentami dostarczyć do placówki. Wzór wskazanego pisma znajduje się poniżej.  

 

BIP -  Deklaracja dostępności