Przyprowadzanie dzieci do przedszkola według godzin wpisanych w deklaracjach, do godz. 8:30

 

Pisma dla rodziców - prosimy o wypełnienie i dostarczenie do przedszkola do 01 września

BIP -  Deklaracja dostępności