Rozkład dnia

      Realizacja podstawy programowej od 6.00 do 17.00

 

I Część poranna 

 

II Część główna

6:00 - 9:00

Schodzenie się dzieci,  rozmowy indywidualne z rodzicami.
Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka
/zabawy i gry przy stolikach, zabawy konstrukcyjne, dowolna działalność plastyczna/.
Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela.
Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach lub potrzebach, w tym j. angielski.
Praca indywidualna, wyrównawcza oraz z dziećmi zdolnymi.
Obserwacja dzieci.
Poranki muzyczne, zabawy integracyjne.
Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.

9.00 – 9.30

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
Śniadanie.  
Zabiegi higieniczne po śniadaniu

9.30 – 10.30

Zajęcia wg obowiązujących planów miesięcznych
w poszczególnych grupach wiekowych: rozwijające mowę
i logiczne myślenie, matematyczne, przyrodnicze, techniczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, przygotowujące do nauki
czytania i  pisania, ruchowe, zdrowotne, patriotyczne,
przeplatane zabawami ruchowymi.
Zajęcia z języka angielskiego i religii

10.30 – 11.50

Gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela
w ogrodzie lub sali przedszkolnej.
Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze,
zabawy badawcze, zabawy dowolne.
Zajęcia z języka angielskiego 

11.50 – 12.30

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.
Obiad.
Zabiegi higieniczne po obiedzie

12.30
– 13.00

Dzieci młodsze

Przygotowanie do leżakowania – doskonalenie czynności samoobsługowych w zakresie rozbierania się i ubierania

12.30 – 13.00

Dzieci starsze

Zabawy relaksacyjne i wyciszające. Słuchanie bajek 
i opowiadań, zabawy teatralne.

 

III Część popołudniowa

13.00

– 14.00

Dzieci młodsze

Leżakowanie - odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, wyciszenie organizmu.

13.00

– 14.00

Dzieci starsze

Zajęcia i zabawy rozwijające indywidualne zainteresowania
i zdolności dzieci.
Zabawy dydaktyczne, gry
Zajęcia muzyczne, zabawy i zajęcia ruchowe
w ogrodzie przedszkolnym.
Zabawy dowolne w kącikach tematycznych.

14.00

– 14.30

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
Podwieczorek.
Zabiegi higieniczne po podwieczorku.

14.30

– 17.00

Gry dydaktyczne rozwijające logiczne myślenie,
koncentrację i pamięć.
Dowolna działalność plastyczna, zabawy konstrukcyjne, przeglądanie prasy dziecięcej.
Praca indywidualna z dzieckiem.
Rozchodzenie się dzieci.
Rozmowy indywidualne z rodzicami.

BIP -  Deklaracja dostępności